Çok net görünüyor ki İngiltere emri ile ABD, Suriye’ye savaş ilan etti. Ve bu savaşta Türkiye ABD’nin 1 numaralı tarafı olup TBMM den teskere çıkartmaya çalışacak. Bunların hepsi oldu diyelim. İran yaptığı açıklamaya göre ABD Suriye’ye savaş açarsa misli ile İsrail’le savaşacağını beyan etti. Peki Ülkemiz bu olay da NATO üyesi olduğu münasebeti ile üyeliği sürecinde kimin yanında yer alacak. Tabi ki ABD’nin, buna istinaden İran ve arkasındaki Rusya İsrail’e yapmış olduğu savaşın bir kısmını da Türkiye deki NATO üslerine yapacaktır. Bu olay orta doğuda inanılmaz derecede büyük bir kargaşa çıkaracak ve maalesef çok kan akmasına sebep olacaktır.

Bu kargaşa kimim işine yarayacak Başta İngiltere, Rusya ve Çin bunlar küresel güç olmak için orta doğuyu karıştırıp sınırları yeniden çizmek istiyorlar. Tahrif edilmiş Tevratta ki vadedilmiş Yahudi topraklarını İsrail’e vermek, İngiltere de Orta doğudaki yeraltı kaynaklarına sahip olmak istemesi ve Rusya konumu itibari ile mevsimsel sıkıntılar ve yeraltı kaynaklarındaki problem gereği sınırlarını genişletme çabası, bunların hepsi Müslüman coğrafyasında Müslümanların birlik olmadığı müddetçe hiçbir zaman kan akmasının durmayacağının açık göstergesidir…

Biz Müslümanlar birlik olmadığımız müddet Siyonist Yahudi ve Haçlı Hristiyanları coğrafyamızda insanları katletmeyi bir ibadet benisemişcesine katletmeye devam edecektir. Çünkü onların dinleri saptırılmış ve tahrif edilmiştir. Onların inancına göre onlar üstün ırk niteliğindedir. Bu sapık düşünce çerçevesinde biz Müslümanlar birlik olmadığımız müddet hiç şüphesiz kan akması hiç durmayacaktır.

Allah ümmeti Muhammed’in üzerindeki kirli oyunları bozsun (Amin)