Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarında kullanılan ilginç ifadeler tartışma başlattı.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun ‘terbiyesinden’ geçen derskitaplarındaki skandallar tükenmiyor. Matematik ve Türkçe kitaplarının ardından bu kez de İlk Öğretim 4. sınıf öğrecilerine okutulmak üzere hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında benzer bir skandala imza atıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2011 yılında onaylanan ve 5 yıl süreyle okullarda okutulacağı belirtilen kitabın sözlük bölümünde ‘Allah’ lafzı yerine ‘ısrarla’ Esma-ül Hüsna’da olmayan ‘Tanrı’ kelimesi kullanıldı.

Skandal bununla da bitmedi. Rızık ve Sevap gibi kelimeleri açıklarken şu örneklerde olduğu gibi ‘İnanılan’ ifadesininkullanılması dikket çekti:

“Rızık: Tanrı’nın herkese verdiğine ‘inanılan’ nimet

Sevap: Tanrı’dan verileceğine ‘inanılan’ ödül…”

ALLAH’A TANRI DENİR Mİ?

Peki yaygın kanaate göre kullanılabilineceğine inanılan ‘Tanrı’ kelimesi ‘Allah’ lafzının yerine kullanılabilir mi? Bu soru on yıllar önce de gündeme gelmiş olacak ki Türkiye’nin en önemli tefsir alimlerinden birisi olan Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bastırılan “Hak Dini Kur’an Dili” isimli tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde şöyle diyor:

“Gerek ismi özel olsun gerek ismi genel, “Allah” ismi celali ile, yine “Allah” tan başka hiçbir mabud anılmamıştır… Mesela “TANRI”, “HUDA” isimleri, “Allah” gibi özel isim değidir!. “İLAH”, “RAB”, “MABUD” gibi genel mana ifade eden kelimelerdir…

GAFİLLİK… CAHİLLİK

Arapça’da “İLAH”ın çoğuluna “ALİHE”; “RAB”bın çoğuluna “ERBAB” denildiği gibi; Farsça’da da “HUDA”nın çoğuluna “HUDAYAN” ve lisanımızda dahi TANRILAR, MABUDLAR, İLAHLAR, RABLAR denmiştir; çünkü bunlar haklıya ve haksıza ıtlak edilmiştir… Halbuki hiç “Allah”LAR denilmemiştir ve denemez!.

Böyle bir tabir işitirsek, söyleyenin cehline veya gafletine hamlederiz!.. “TANRI” adı böyle değildir; mabud, ilah gibidir… Batıl mabudlara dahi “TANRI” ismi verilir… Müşrikler birçok tanrılara taparlardı. Filanların tanrıları şöyle, falanların tanrıları şöyledir denilir…

Demek ki, “TANRI” genel ismi, “Allah” ismi özelinin eş anlamlısı değildir, en genel bir tabirdir… Binaenaleyh, “Allah” ismi, “TANRI” adı ile tercüme olunamaz!”

tv5 Haber

Editör : Dinci bir nesil yetiştiriyoruz diye övünen iktidar partisi, demek ki genç nesile İslam dinini öğretmiyormuş. yavaş yavaş Hristiyanlık dinini aşılamaya çalışıyor, buda onlara göre dinci nesil yetiştirmek anlamına geliyor galiba…

Gençlerimizin kitaplarının düzenlenmesini Avrupa Birliğine teslim edersen olacağı budur. Avrupalı pislikleri zamanında kıçından tekmeleyip yurtlarımızdan kovduğumuzu mu bizim tarih kitaplarımıza yazacaklar. Tabi ki hayır, tarihi kendi çıkarları doğrultusunda bizim gençlerimize aşılamaya çalışacaklar ve aşılıyorlar da… Bir Lozan antlaşmasını Türkiye’nin faydasınaymış gibi anlatan bir sürü tarih kitapları var ve bu kitaplarda gençlerimizin ders kitapları halindedir. Daha yazılacak çok şey var ama Kadir Mısıroğlu amcanın dediği gibi ” buralar mayınlı bölge”…..